Apie mus

Pagrindinės nuolat vykstančių renginių kategorijos

ARČIAU MUZIKOS – tai susitikimų su muzika vakarai, kuriuos veda įdomūs “palydovai” – muzikologai, muzikantai, melomanai – tam tikro žanro, kompozitoriaus, instrumento, atlikėjo ar šalies muzikinės kultūros gerbėjai. Jie pasakoja apie šios muzikos ypatumus, gyvai ją demonstruoja, atrenka charakteringus įrašus klausymui. Įrašai kokybiškai atkuriami iš vinilo plokštelių arba aukštos raiškos skaitmeninių failų – tai leidžia pajusti specifinį emocinį turinį, įvertinti atlikimo niuansus, atskleisti šios muzikos gelmes.

MUZIKA GYVAI – tai įvairių muzikinių žanrų koncertai, paprastai akustiniai, rengiami kamerinėje aplinkoje, (svečių skaičius iki 40 asmenų). Čia galima puikiai girdėti muziką ir maloniai pabendrauti su atlikėjas bei kitais renginio svečiais.

MUZIKA IR POEZIJA – tai eilių skaitymai, palydimi muzikos, dažniausiai improvizacijomis, kurias atlieka aukšto lygio profesionalai.

KITI RENGINIAI gali būti skirti įvairiausiems su muzika susijusiems aspektams ir progoms. Jie rengiami esant laisvoms nuo pagrindinių klubo renginių dienoms.

Klubo komanda

Artašės Gazarian – VšĮ „Muzikos magija“ steigėjas.

Jurgita Gazarian – VšĮ „Muzikos magija“ direktorė. Klube ji yra atsakinga už bendrą veiklos organizavimą, personalo atranką, atsiskaitymus su tiekėjais, renginių organizatoriais ir atlikėjais bei savalaikį mokestinių prievolių įvykdymą.

Ditė Vyšniauskienė – direktorės pavaduotoja – klubo administratorė, atsakinga už klubo veiklos techninį aprūpinimą, švarą ir bendrą tvarką naudojamose patalpose; pirminės apskaitos dokumentų tvarkymą ir savalaikį pristatymą buhalterijai; nustatytos klubo vidinės tvarkos laikymąsi kaip darbuotojams, taip ir lankytojams; už renginių aptarnavimo organizavimą ir kokybės užtikrinimą.

Greta Černulytė – viešųjų ryšių vadybininkė, atsakinga už informacijos apie renginius ir atlikėjus sklaidą, klubo lankytojų pritraukimą, jų patenkinimo monitoringą, socialinių tinklų administravimą ir klubo bei renginių žinomumo didinimą.

Politika

Muzikos magijos klubo veiklos prioritetai:

  • Lietuvos ir kitų pasaulio kultūrų muzikinio paveldo ir šios dienos pasiekimų sklaida bei populiarinimas, akcentuojant dėmesį į klasikinę, tautinę ir nekomercinio džiazo muziką;

  • Visuomenės supažindinimas su aukščiausiais muzikos meno pasiekimais kaip panaudojant įrašus, taip organizuojant gyvos muzikos koncertus. 

Muzikos magijos klubo renginiai pasižymi vedančiųjų ir muzikos atlikėjų  profesionalumu, naudojamų įrašų kokybe ir jų atkūrimo aukštu techniniu lygiu.​

Klubo veikla yra vieša – visi publikai atviri renginiai skelbiami klubo svetainėje ir socialiniuose tinkluose, kaip ir trumpi šių renginių, po to kai jie jau įvyko, aprašymai su nuotraukomis ar vaizdo įrašais. Privatūs renginiai, kuriuos užsisako ir apmoka atskiras klientas – skelbiami tvarkaraštyje kaip „privatus renginys“ ir daugiau plačiai nekomentuojami be kliento sutikimo.

Visi klubo renginių vedantieji, padėjėjai, tiekėjai ir kt. atstovai yra supažindinami su saugumą Muzikos magijos klube užtikrinančiomis taisyklėmis.

Lankytojai nesilaikantys klubo vidaus tvarkos taisyklių ar pažeidžiantys kitų asmenų interesus įspėjami dėl netinkamo elgesio ir jei jo nepakeičia, paprašomi išeiti.